• Voor iedereen
  • Mentaal & fysiek gezond
  • Hoge kwaliteit
  • Met elkaar, voor elkaar

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Gegevens.

Artikel 2: Leveringen.

Artikel 3: Privacy.

Artikel 4: Aansprakelijkheid.

Artikel 1: Gegevens.

Handelsnaam: RvMovada Dance Studio

Adres: Paradijslaan 90

Postcode: 4822 PG BREDA

KvK-nummer: 74899759

BTW-id: NL002437718B71

Email: info@rvmovada.com

Tel. nummer: +31 6 203 12 501

Artikel 2: Leveringen.

RvMovada Dance Studio biedt één gratis proefles en losse lessen aan. Deze lessen worden aangeboden op de tijdstippen die op de website staan voor de vergoeding die ook op de website te vinden is. Mocht er een wijziging komen, tijdelijk of vast, dan wordt de aangemelde of ingeschreven leerling via email/app op de hoogte gebracht. Mocht de docent niet kunnen, dan wordt er een invaller ingeschakeld. Mocht er ook geen invaller beschikbaar zijn, dan zal dit ook tijdig naar u gecommuniceerd worden.

De dansschool is bepaalde periodes/dagen gesloten. Dit is terug te vinden op de website.

Artikel 3: Privacy.

Uw persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om contact op te nemen met u. Uw telefoon nummer kan worden gebruikt voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als de les onverwachts afgelast wordt of als er tijdens de lessen iets gebeurt met gevolgen voor de gezondheid van de leerling die is ingeschreven. Deze gegevens zijn alleen te zien door RvMovada Dance Studio en haar medewerkers en door onze websitehost JouwWeb.

Eventueel beeld- en geluidsmateriaal, zoals foto’s en video’s, die gemaakt worden tijdens activiteiten waar RvMovada Dance Studio bij betrokken is kunnen worden gebruikt als promotiemateriaal en op de sociale media kanalen van RvMovada Dance Studio. Ook als u herkenbaar in beeld komt.

Het beeld- en geluidsmateriaal wat gemaakt wordt mag nooit gebruikt worden zonder de toestemming van RvMovada Dance Studio.

Artikel 4: Aansprakelijkheid.

RvMovada Dance Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen van leerlingen en bezoekers of blessures en verwondingen, van welke aard ook, ontstaan tijdens de activiteiten van RvMovada Dance Studio. Dit geldt in de danszaal, kleedkamers, wc’s of andere faciliteiten. Deelname aan de lessen en verblijf in de danszaal of dependances geschiedt geheel voor eigen risico. Medewerkers die in naam van RvMovada Dance Studio werken zijn ook in geen enkele zin aansprakelijk voor bovenstaande situaties. Ook schade die door de leerlingen worden aangericht aan de ruimtes die aangeboden worden zullen volledig vergoed moeten worden door de leerlingen/verantwoordelijke. In dit geval moeten wij, RvMovada Dance Studio, natuurlijk wel aan kunnen tonen dat het door de leerling gedaan is.

 

U hebt ten alle tijden het recht om het akkoord voor deze 'Algemene voorwaarden' op te heffen.

 

Algemene voorwaarden - RvMovada Dance Studio

- Augustus 2021 -